Cẩm nang

Nạp thẻ và Nhận quà Tích Lũy Nạp ThẻĐồng nạp thẻ dùng để làm gì ?

Hướng dẫn Nạp Thẻ

 • CHỈ HỖ TRỢ DUY NHẤT THẺ VIETTEL MỆNH GIÁ 50.000 - 100.000 - 200.000 - 300.000 VÀ 500.000 VNĐ
 • Đăng nhập vào website Tài khoản để tiến hành nạp thẻ

Hướng dẫn Rút Đồng

 • Vào game mở Hành Trang (Phím tắt F2) sau đó tìm vật phẩm Túi Tân Thủ.
 • Chọn dòng Rút đồng nạp thẻ.
 • Chọn tiếp dòng Ấn vào đây để rút đồng.
 • Rút thành công sẽ nhận được Đồng.

Tỷ lệ nạp thẻ

 • Tỉ lệ Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công trên website vui lòng thoát game ra vào lại để cập nhật số đồng, chi tiết:
Thẻ nạp Đồng nhận
10.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
20.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
30.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
300.000 VNĐ 300 vạn Đồng
500.000 VNĐ 500 vạn Đồng - KHÔNG TẶNG 100 VẠN ĐỒNG NHƯ CÁC MÁY CHỦ TRƯỚC
1.000.000 VNĐ KHÔNG THỂ NẠP

Quà tích lũy nạp thẻ

 • Nhận thông qua Túi Tân Thủ, phần Rút đồng nạp Thẻ chọn tiếp Nhận quà Tích Lũy Nạp Thẻ
 • Với mỗi lần tích lũy 5.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Trang Bị
Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 2 ở NPC Thủ Khố
 • Hiệu ứng hồi phục máu và mana (30 ngày)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 3 ở NPC Thủ Khố
300 vạn Đồng
 • 1 Túi Mở rộng Hành Trang (Phím tắt F2) thêm 24 ô
500 vạn Đồng
 • 1 Túi Mở rộng Hành Trang (Phím tắt F2) thêm 24 ô
1.000 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 4 ở NPC Thủ Khố
2.000 vạn Đồng
 • 1 Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60)
  • Tăng 60 điểm Tài Phú.
  • Tốc độ di chuyển +95%.

5.000 vạn Đồng
 • Mua Tinh Hoạt Lực Giảm Giá 80% không cần 60 điểm Uy Danh Giang Hồ
 • 1 Mặt nạ Tài Phú Ngát Trời
  • Tăng 1.000 điểm Tài Phú.
  • Kinh nghiệm đánh quái +10%.
 • Mở khóa Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60) tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Đồng
 • Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Danh Kiếm.

10.000 vạn Đồng
 • Nhận 600 Kim Nguyên Bảo - KHÔNG KHÓA tại NPC Nguyệt Lão (Giang Tân Thôn)
 • Đặc quyền mua Mật Tịch (Trung) tại NPC Tiền Trang với giá 0 Ngũ Hành Hồn Thạch (Giá gốc 150 Ngũ Hành Hồn Thạch 1 Quyển)
 • 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ
  • Tài phú +2.160 điểm
  • Kháng tất cả +0
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạc
 • Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Danh Kiếm.

15.000 vạn Đồng
 • Sử dụng chức năng 1 click luyện Max Mật Tịch Sơ / Trung / Cao tại NPC Lễ Quan
 • Đặc quyền lĩnh hội kỹ năng mật tịch trung (cấp 70) đạt cấp 10 khi gia nhập môn phái (hoặc chuyển đổi môn phái) bất kỳ mà không cần tu luyện
 • Mở khóa Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ (KTC +0) tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 89
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Vàng
 • Chuyển khoản nhận thêm 35% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Danh Kiếm.

30.000 vạn Đồng
 • Nhận 2400 Kim Nguyên Bảo - KHÔNG KHÓA tại NPC Nguyệt Lão (Giang Tân Thôn)
 • 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên
  • Tài phú +4.320 điểm
  • Kháng tất cả +30
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 89
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạch Kim
 • Chuyển khoản nhận thêm 40% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Danh Kiếm.

45.000 vạn Đồng
 • Đặc quyền mua Phi Phong tại NPC Tiền Trang với giá 0 Ngũ Hành Hồn ThạchHạn sử dụng Vĩnh Viễn
  • Áp dụng cho tất cả các loại phi phong từ Cấp 1 (Siêu Phàm) đến Cấp 10 (Vô Song).
  • Giá gốc Mất nhiều Ngũ Hành Hồn ThạchHạn sử dụng 30 ngày
 • Mở khóa Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên (KTC +30) tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 89
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương
 • Chuyển khoản nhận thêm 45% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Danh Kiếm.

60.000 vạn Đồng
 • Đặc quyền lĩnh hội kỹ năng mật tịch cao (cấp 100) đạt cấp 10 khi gia nhập môn phái (hoặc chuyển đổi môn phái) bất kỳ mà không cần tu luyện
 • 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Trục Nhật
  • Đẳng cấp 90 mới có thể dùng
  • Tài phú +8.640 điểm
  • Kháng tất cả +90
 • Mở khóa Thú cưỡi Hoan Hoan / Hỷ Hỷ tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 89
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Danh Kiếm Đại Phú Hào
 • Chuyển khoản nhận thêm 50% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Kiếm Thế Danh Kiếm.
80.000 vạn Đồng
 • Mở khóa Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Trục Nhật (KTC +90) tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) tại NPC Phó Thiếu Khanh (182/236 Lâm An Phủ) để gia tăng tài sản cá nhân trong bang hội
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 89
100.000 vạn Đồng
 • 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân
  • Đẳng cấp 90 mới có thể dùng
  • Tài phú +10.800 điểm
  • Kháng tất cả +120
 • Mở khóa Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân (KTC +120) tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
120.000 vạn Đồng
 • 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ
  • Đẳng cấp 100 mới có thể dùng
  • Tài phú +12.960 điểm
  • Kháng tất cả +150
  • Kinh nghiệm đánh quái: +100%
 • Mở khóa Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ (KTC +150) tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
150.000 vạn Đồng
170.000 vạn Đồng
200.000 vạn Đồng
230.000 vạn Đồng
270.000 vạn Đồng
300.000 vạn Đồng
 • 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Hồn
  • Đẳng cấp 120 mới có thể dùng
  • Tài phú +19.440 điểm
  • Kháng tất cả +200
  • Kinh nghiệm đánh quái: +200%
  • Kỹ năng Phái và Bí kíp: +1 cấp
 • Mở khóa Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Hồn (KTC +200) tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch

Hệ thống Ngoại Trang

 • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình File Bộ Ngoại Trang - NgoaiTrang.exe dưới đây bỏ vào trong thư mục pak của thư mục chứa game
 • Sau đó mở thư mục chứa game của bạn lên, tìm thư mục pak
 • Rồi copy file NgoaiTrang.exe vừa tải về vào đấy và chạy file NgoaiTrang.exe vừa tải về là được, sau khi hoàn tất thoát game vào lại
Hình ảnh Ghi chú


Bộ Mực Ly Bàn Cánh

Đã từng rút 30.000 vạn Đồng (~ 30.000.000 đ)
Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Thần Long - Kim Phụng

Đã từng rút 15.000 vạn Đồng (~ 15.000.000 đ)
Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Liệt Thạch Thiết

Đã từng rút 10.000 vạn Đồng (~ 10.000.000 đ)
Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Đã từng rút 5000 vạn Đồng (~ 5.000.000 đ)
Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Đã từng rút 3000 vạn Đồng (~ 3.000.000 đ)
Tải file update012018_1.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Lưu Ly

Đã từng rút 2000 vạn Đồng (~ 2.000.000 đ)
Tải file update012018.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Dục Cánh

Đã từng rút 1500 vạn Đồng (~ 1.500.000 đ)
Tải file update012018.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Long Hồn - Phụng Linh

Đã từng rút 1000 vạn Đồng (~ 1.000.000 đ)
Tải file update012018.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Bích Long Nghịch Thế

Đã từng rút 500 vạn Đồng (~ 500.000 đ)
Tải file update07.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Kim Long Nghịch Thế

Đã từng rút 300 vạn Đồng (~ 300.000 đ)


Bộ Quân Lâm (Nam) - Phượng Vũ (Nữ)

Đã từng rút 200 vạn Đồng (~ 200.000 đ)
Tải file update06.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Lam Hải (Nam) - Lam Điệp (Nữ)

Đã từng rút 100 vạn Đồng (~ 100.000 đ)
Tải file update06.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Thương Khung (Nam) - Tuyệt Vũ (Nữ)

Đã từng rút 50 vạn Đồng (~ 50.000 đ)
Tải file update06.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Ngự Vân (Nam) - Phượng Hi (Nữ)

Đã từng rút 30 vạn Đồng (~ 30.000 đ)
Tải file update06.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Thanh Sương (Nam) - Hoa Tinh (Nữ)

Đã từng rút 20 vạn Đồng (~ 20.000 đ)
Tải file update06.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc


Bộ Long Minh (Nam) - Long Dĩnh (Nữ)

Đã từng rút 10 vạn Đồng (~ 10.000 đ)


Bộ Sí Nhiễm (Nam) - Đào Tịch (Nữ)

Đã từng rút đồng
Tải file update04.pak nếu bị mất hình ảnh khi mặc